PRODUCT DETAILS

photo
photo

Brand: DRISHYA


Category: WELLNESS

എക്സ്ട്രാ പവർ ലേഹ്യം യൗവനം നിലനിർത്തി കൂടുതൽ കരുത്തും കൂടുതൽ ആസ്വാദനവും നൽകും

Additional Information

ശീക്രസ്കലനം, ഉത്തേജന കുറവ്, വലുപ്പക്കുറവ്, കൗണ്ട് കുറവ് എന്നിവ മൂലം വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഉത്തമ പരിഹാരം 

 ഉപയോഗക്രമം :

 ഒരു സ്പൂൺ ലേഹ്യം ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് കഴിക്കുക. കൂടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ചെറു ചൂട് പാൽ കഴിക്കുന്നത് ഉത്തമം.

Copyright © 2024 by

ALF Merchandise. All Rights Reserved.
  • icon
  • icon
  • icon